พร้อมพัฒน์อะคาเดมี

ทำไมต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้น

1 ใน 3 ของประชากร <br>คือผู้สูงอายุ

1 ใน 3 ของประชากร
คือผู้สูงอายุ

ขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ในปี8 ปีข้างหน้า จะขาดแรงงานถึง 6.4 ล้านคน

ในปี8 ปีข้างหน้า จะขาดแรงงานถึง 6.4 ล้านคน

ญี่ปุ่นต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมาก!

Scroll to Top