พร้อมพัฒน์อะคาเดมี

พร้อมพัฒน์อะคาเดมี

พัฒนาภาษาและทักษะ

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้จริงตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย เสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน

การเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
สำหรับใช้สื่อสารในการทำงานและการใช้ชีวิตทั่วไป

เซนเซชาวญี่ปุ่น ที่จบด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติมาโดยตรง
มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

เซนเซชาวไทย ที่จบสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรง

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนที่ผ่านพร้อมพัฒน์ฯ ทุกคน จะสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ทันทีเมื่อไปถึงญี่ปุ่น รวมทั้งทำงาน และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

หลักสูตรพัฒนาภาษาและทักษะ

เตรียมความพร้อมสู่การทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้จริง

เรียนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับครูไทยและญี่ปุ่น
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

ใช้ชีวิตหอพัก

ใช้ชีวิตในหอพักกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน  
เรียนรู้การใช้ชีวิตในหอพักแบบคนทำงานที่ญี่ปุ่น

เรียนรู้ทักษะชีวิต

เรียนรู้ทักษะชีวิตที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ
ได้อย่างมั่นคง  ผ่านเกมและกิจกรรมสนุกๆ

ติวสัมภาษณ์งาน

แนะแนวทางการสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย  ฝึกซ้อมภาษาญี่ปุ่น  มารยาทและการตอบคำถามสัมภาษณ์  จากทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง

พร้อมพัฒน์ เรียนกลุ่มเล็ก เน้นความใส่ใจ ดูแลทั่วถึง

ได้งานจริง!

ยูมิ - พชรมน สุขสกุลงานโรงงานแปรรูปบ๊วย จ.วะคะยาม่า

อยากศึกษาระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น จึงอยากไปหาประสบการณ์ จะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตและเผื่อกลับไทยมาทำธุรกิจของตัวเอง

พร้อมพัฒน์ช่วยแนะนำเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ แจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ อธิบายค่าใช้จ่าย ช่วยให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

Scroll to Top