พร้อมพัฒน์อะคาเดมี

รู้จักพร้อมพัฒน์

Promptphat Skills and Languages School

โรงเรียนพร้อมพัฒน์ทักษะและภาษา

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

“พัฒนาคนคุณภาพ ให้พร้อมสู่การทำงานในญี่ปุ่น”

เพราะเราเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพ และจะเป็นคนทำงานที่มีคุณภาพในญี่ปุ่นได้ หากผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม พร้อมพัฒน์อะคาเดมีจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงาน ให้ทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างมีความสุข

Promptphat Skills and Languages School

พร้อมพัฒน์

เตรียมแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ

เตรียมแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ

สื่อสารได้ รู้เป้าหมาย เข้าใจศักยภาพและคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นคงทางอารมณ์  เข้าใจวัฒนธรรมการทำงานกับชาวญี่ปุ่น ลดปัญหาในที่ทำงาน

สร้างแรงงานตรงความต้องการของนายจ้าง

สร้างแรงงานตรงความต้องการของนายจ้าง

มีทักษะด้านภาษา ทักษะในการทำงาน และทักษะชีวิต
รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น

พร้อมพัฒน์ทำอะไร

Scroll to Top